Hvilke regler er der i venteområdet til svævebanerne?

I venteområdet skal man sørge for, at afstanden kan opretholdes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der også anvendes mund- og næsebeskyttelse her.