Hvilke regler gælder hos skiskoler?

Det Østrigske Skiskoleforbund har udarbejdet anbefalinger i samarbejde med Sundhedsministeriet. Afstandskravet på 1 meter skal opretholdes; hvor dette ikke er muligt, er mundbind obligatorisk.